PRIVACY VERKLARING

Bijdsfotografie

avg

BIJDS Fotografie, gevestigd aan:

Koninginnelaan 62 9717BX Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze PRIVACY VERKLARING.


Gegevens van BIJDS Fotografie:

BIJDS Fotografie

Koninginnelaan 62

9717 BX Groningen

Mob: 06-25343179

Website: www.bijdsfotografie.com

E-mailadres: info@bijdsfotografie

KvK nr. : 76493695

Bastiaan IJssel de Schepper is de eigenaar van BIJDS Fotografie. Voor vragen kunt u bellen of mailen met bovenstaande gegevens.


Persoonsgegevens die BIJDS Fotografie verwerkt:

BIJDS Fotografie is er mee bekend dat de gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en draagt er zorg voor dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze verordening is bepaald (Verordening EU 2016/679).

BIJDS Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan BIJDS Fotografie verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die BIJDS Fotografie verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

– Locatiegegevens

BIJDS Fotografie draagt er zorg voor dat persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem, welke niet voor derden toegankelijk is. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

U hebt inzage in wat we van u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BIJDS Fotografie verwerkt:

BIJDS Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

BIJDS Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat BIJDS Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bijdsfotografie.com, dan wordt deze informatie verwijderd indien dit daadwerkelijk het geval is.


BIJDS Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van een afspraak voor een geboekte sessie en het verstrekken van informatie hiervan. – Het maken van facturen en het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren, zoals fotoproducten.

– BIJDS Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die BIJDS Fotografie nodig heeft voor de belastingaangifte.


Bedrijven die jouw persoonsgegevens bewerken:

Xel Media | E-mail | Google analytics | Website

Social Media | Promotionele doeleinden Leveranciers | Leveringsdoeleinden

– Overige klantgegevens zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen worden bewaard op de harde schijf van BIJDS Fotografie. Daarbij horen ook

de extra externe harde schijven die per jaar worden gesorteerd en extern worden opgeslagen.

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding als de schijf van BIJDS Fotografie. BIJDS Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn neem dan contact op via mail.


Gebruik van Cookies door BIJDS Fotografie:

Deze website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookies heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina.

Bijvoorbeeld als u zich registreert via het contactformulier. Dan zal de cookie helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken.

Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als u daar de voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van

Mandy Schripsema Fotografie services of websites die u bezoekt.


Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?:

BIJDS Fotografie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoons- gegevens:

– Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

– Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang

BIJDS Fotografie nog actief in bedrijf is.


Delen van persoonsgegevens met derden:

BIJDS Fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d.) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BIJDS Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. BIJDS Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.