Graag vraag ik u om het onderstaande goed te lezen en te tekenen. Na het tekenen van het contract is de Quit claim bevestigt.

Bastiaan IJssel de Schepper

Quit claim.

Hierbij verklaar ik onvoorwaardelijk en exclusief toestemming te verlenen om beeldmateriaal met mijn beeltenis zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken al of niet door derden in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning voor zowel redactionele als commerciële uitingen. De hierboven gegeven toestemming is onafhankelijk van gewijzigde omstandigheden en is onbeperkt in omvang, ruimte en tijd. Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken jegens de fotograaf, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik van mijn beeltenis waarvoor krachtens deze verklaring toestemming wordt verleend. Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.

© 2022. BY BIJDS FOTOGRAFIE. OP ALLE FOTOSHOOTS EN PRODUCTEN ZIJN DE ALGEMENE-VOORWAARDEN EN DE PRIVACY-VERKLARING VAN TOEPASSING. KVK. 76493695 / BTW.NL003092039B52